Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

CẬP NHẬT Tháng 03/2024

19-03-2024

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Phiên bản cập nhật vào lúc : 17h00 ngày 19/03/2024 - Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật

 

I. EVENT TRÒ CHƠI DÂN GIAN <Xem Chi Tiết>

Khi tham gia nhận các phần thưởng : 

Rương Thần Sa [0 -> 4 dòng]

Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ

Huy Chương Chiến Công

Bí Bảo Lệnh

Thần Binh Phổ

Đá Nâng Cấp

Bùa Bảo Toàn

Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên [Cấp 4 -> 7]

Hộ Mạch Đơn

 

II.Kinh Mạch<Xem Chi Tiết